blues house

 

jana ružičková

 

music & mp3

 

koncerty

 

kontakt

 

 


english version below


Jana Ružičková


1975
narodená 10. januára v Trnave v znamení Kozorožca
1990
členka autorského divadielka poézie M.U.C.H.A.
1993
členka Študentského divadla v Trnave
január 1997
vzniká skupina The Dorm Blues (Internátne blues) – začiatok speváckej kariéry
máj 1997
prvé demo so skupinou The Dorm Blues
december 1997
PAN Slovakia´97 (festival pantomímy) – 1. miesto v kategórii duo pantomíma
december 1997
ocenenie „objav roka“ od Slovenskej Bluesovej Spoločnosti
jún 1998
(úspešné) ukončenie štúdia zootechniky na SPU v Nitre
december 1998
PAN Slovakia ´98 (festival pantomímy) – cena poroty za lyrické stvárnenie etudy
od roku 1998
členka skupiny Second Band
2000
vznik skupiny Blues House
2004
festival Blues Aperitiv Šumperk – cena poroty za najlepší spevácky výkon
2004
spolupráca na video-projekte amerického výtvarníka Billa Seamana Epiphany (spev)

december 2008

vznik skupiny Jana Ružičková & Cross The Line

Jane Rose

1975
born on January 10th in Slovak town of Trnava, Capricorn Zodiac sign
1990
member of the poetry theatre M.U.C.H.A.
1993
member of the Student Theatre in Trnava
January 1997
The Dorm Blues group was founded – beginning of singing career
May 1997
first demo with the The Dorm Blues band
December 1997
PAN Slovakia´97 (Pantomime Festival) – 1. prize in the Duo Pantomime category
December 1997
Slovak Blues Society Award - Appearance of the Year
June 1998
(successful) graduation from the animal husbandry at the Slovak Agricultural University in Nitra
December 1998
PAN Slovakia ´98 (Pantomime Festival) – Jury Award for the lyrical representation of study
from 1998
member of the Second Band
2000
formation of Blues House band
2004
Blues Aperitiv Šumperk Festival – Jury Award for the best Singer
2004
collaboration with the US artist Bill Seaman on the video-project Epiphany (singing)
december 2008
new band, Jana Ružičková & Cross The Line

 

jana ruzickova

 

 

 

 

 

z